PERSBERICHT - Share2Use ondertekent Green Deal Autodelen

Nederlands meest gebruiksvriendelijke deelplatform staat pal achter ambities Green Deal

Utrecht, 3 juni 2015;

Share2Use, het meest gebruiksvriendelijke deelplatform op de Nederlandse markt, heeft de handen ineengeslagen met leasemaatschappijen, verzekeraars, gemeenten, bedrijven, belangenorganisaties en de Rijksoverheid om samen te werken op het gebied van autodelen. Als gezamenlijke ambitie willen deze partijen autodelen laten groeien tot een netwerk van 100.000 deelauto’s in 2018. Door zowel in te zetten op structurele veranderingen als op concrete acties, streven de partijen ernaar de doelstelling samen te behalen. De Green Deal heeft een looptijd van 3 jaar.

 

Van deeleconomie naar voordeeleconomie

Autodelen in Nederland maakt de laatste jaren een onstuimige groei door. Autodelen wordt gezien als een kansrijke optie die aanzet tot bewuster autogebruik en vermindering van de parkeerdruk in steden.  Dat is hard nodig want de gemiddelde auto in Nederland staat 23 uur per dag stil. En kosten als wegenbelasting, afschrijving en verzekering lopen dan gewoon door. Delen scheel aanzienlijk in kosten van autobezit en -gebruik. Share2Use brengt dat nog een stap verder, het is een zuiver pay-per-use model. Je betaalt voor gebruik en niet voor stilstand. Dat levert voordeel op voor alle partijen.

 

Voor consumenten, organisaties en overheid

Alleen al in de Nederlandse woonwijken staan (2e) auto’s hele dagen stil. 
Ook wagenparken bij bedrijven zijn hopeloos inefficiënt en daarmee duur. Door de auto te reserveren via een App en met een smartphone te openen, is er geen wagenparkbeheerder meer nodig en horen reserveringsaanvraagformulieren voor poolauto’s tot het verleden.

 

Van private lease naar public lease

‘Deelauto’s zijn niet de enig zaligmakende oplossing voor vermindering van autodruk en kosten van autobezit. Het is wel één van de meest effectieve manieren om autokosten te verlagen en wagenparkomvang te verkleinen’ aldus Cees Klaassen, Managing Partner van Share2Use. ‘Private lease is een mooie constructie, maar het reduceert de omvang van het wagenpark niet omdat er nog steeds maar 1 eigenaar en berijder is. Autodelen kun je zien als Public Lease. Je bent met een groep berijders eigenaar en gebruiker, dat scheelt in de portemonnee en is veel beter voor de samenleving’.

 

Nieuwe oplossingen, oude problemen

Share2use is in al zijn vormen nieuwe economie. Maar de auto is, alle technologische innovaties ten spijt, nog steeds een vervoermiddel dat onderhoud nodig heeft, stuk kan gaan en schade op kan lopen. En dan is het niet zo handig om alleen een website of App te hebben waar je terecht kunt. Share2Use heeft als ruggengraat een groeiend servicenetwerk van autodeelpunten door heel Nederland waar precies al die activiteiten, inclusief schoonmaak en vervangend vervoer geregeld worden.


 

Het belang van de Green Deal

Met deze Green Deal maken de betrokken partijen onder meer afspraken over:

• Het vergroten van de bekendheid van de verschillende mogelijkheden van autodelen;

• Het opbouwen en delen van kennis en data en het ter beschikking stellen daarvan        ten behoeve van (verder) onderzoek;

• Het opzetten van pilots en projecten om autodelen verder op te schalen;

• Het komen tot een langjarig overkoepelend samenwerkingsverband, waarin onder meer de pilots en projecten gecoördineerd worden en gezamenlijke belemmeringen en kansen worden geagendeerd.

 

Over Share2Use

Share2Use biedt een gebruiksvriendelijke totaaloplossing voor het snel, makkelijk en veilig delen van waardevolle eigendommen zoals: personenauto’s, poolauto’s, bedrijfsauto’s, materieel en ruimtes. Rondom betrouwbare digitale sleutels levert Share2Use alle functionaliteiten die delen van assets een serieuze optie maken. Voor het delen van personenauto’s, fietsen, huizen en kantoren is er een in de praktijk draaiende totaaloplossing met alle benodigde services van veilig online betalen, rit registratie, agendabeheer tot en met virtuele sleutels. Onder het label deelootoo is inmiddels een start gemaakt met een servicenetwerk van automotive bedrijven dat auto’s deelbaar maakt.

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie:
Cees Klaassen bereikbaar op 06 12 96 03 63 of cees@share2use.com
Marcel Bijster bereikbaar op 06 47 34 43 90 of marcel@share2use.com

persbericht_share2use2 persbericht_share2use2